donderdag 29 juni 2017


De laatste week van het schooljaar bestond uit viering in de kerk, de pensioenviering van juf Greet, veel bundelen, opruimen en poetsen.

Bedankt voor de fijne samenwerking het afgelopen schooljaar!
Wij wensen jullie veel succes in het derde leerjaar en natuurlijk...

EEN SUPER FIJNE VAKANTIE!!LIED VAN DE WEEK
Dit is het lievelingsliedje van Emile:FOTO VAN DE WEEK
Emile was de laatste fotograaf dit schooljaar. Dat heeft hij heel goed gedaan!
Hij koos deze foto:

maandag 26 juni 2017

Vrijblijvende ideeën om Nederlands te oefenen


VIA INTERNET AAN DE COMPUTERð leestekst met vragen (volgens oude AVI)


ð allerlei oefeningen: groep 3 en groep 4
OF NOG ANDERS

leesboek van de bib lezen:
vertel me waarover je gelezen hebt
maak er een tekening bij
kies één (leuke) bladzijde en lees die bladzijde voor aan mama, broer, tante, …

een zin laten bedenken / vertellen / schrijven met twee woorden uit een woordpakket

schrijf op wat je vandaag gedaan hebt, in vier goede zinnen (met leestekens en hoofdletters, waar het nodig is)
maak er een passende tekening bij

rijmen op woorden van een woordpakket:
verzin woorden (fantasie) of bestaande woorden zoeken die rijmen

een woordpakket nemen en alle woorden met lange klanken (aa, oo, uu, ee) in een kolom laten overschrijven  en woorden met korte klanken in een tweede kolom (a, u, i, o, e)
kleur alle lange klanken rood en alle korte klanken groen

zoveel mogelijk bestaande samenstellingen vrij laten vertellen / opschrijven (zoals handdoek, boekentas, computerscherm enz.)

het alfabet noteren:
achter elke letter van het alfabet een woord uit een woordpakket zoeken / schrijven dat begint met die letter


een kleurplaat of tekening tonen (op het computerscherm, uit een boek, …) en daarbij een verhaaltje of enkele zinnen laten bedenken / vertellen / schrijven
een passende tekening daarbij laten maken

vrijdag 23 juni 2017

Mosten
Maandag genoten we van veel zon en nog meer speel- en waterplezier in de Mosten!

Onderweg... met de fiets!

Vrijdag fietsten we naar speelplein den Dijk in Hoogstraten. Ook dat was een hele toffe uitstap deze week! Deze activiteit sloot mooi aan bij het thema van WO 'Onderweg'. We deden donderdag een toets over dit thema.
Hieronder kan je enkele foto's zien van onze uitstap:
Bib
Donderdagnamiddag stapten we voor de allerlaatste keer naar de bib van Minderhout dit schooljaar. Heel wat kinderen zochten ook nieuwe boekjes uit om in de vakantie te lezen: fijn!


Fantasie of echt gebeurd?
In de taalles lazen we fantasieverhalen. We bespraken samen wat echt kan en wat niet. Verder deden we ook allerlei oefeningen (begrijpend lezen) in een partnerwerk over reizen en vakanties.


de euro als laatste bij rekenen...
Als laatste onderdeel bij rekenen kwam de euro aan bod. Dit werd geoefend met echte munten en briefjes. Ook bij de toets mocht iedereen de munten en briefjes gebruiken.


En volgende week = de laatste schoolweekWe gaan heel wat poetsen en opruimen. Daarom vragen we om elke dag een grote, plastieken zak mee te brengen naar school.
De kinderen brengen dinsdag ook een poetsdoekje in een plastieken zak mee.

Maandagvoormiddag gaan we de generale repetitie van de musical van onze zesdeklassers bewonderen.
Dinsdag gaan de kleuters naar de Mosten. We gaan dus, samen met de eersteklassers, genieten van een speelmoment in de kleuterschool!
Dinsdagavond kan iedereen die dit wenst om 20 uur de musical van het zesde leerjaar gaan bekijken in de kleuterschool.
Donderdagvoormiddag gaat de slotviering door in de kerk en nemen we afscheid van juf Greet (6de leerjaar).
Zowel dinsdagavond als donderdagmiddag staan er enkele oudercontacten op de planning.
Vrijdag zit het zomerrapport in de boekentas en om 11 uur gaat de laatste bel van dit schooljaar. Tussen 11.00 en 12.00 kan u altijd langskomen en zijn we nog beschikbaar voor eventuele vragen, ... .


FOTO VAN DE WEEK
Gabriël en Lenthe waren de fotografen deze week, zij deden dit allebei zeer goed! De eerste foto koos Gabriël, de tweede werd gekozen door Lenthe.

LIED VAN DE WEEK
Dit is het favoriete liedje van Gabriël:
Dit is het lievelingsliedje van Lenthe:


vrijdag 16 juni 2017

Taalles
We deden de afgelopen week een toets van begrijpend lezen en ook één van luisteren.
We maakten ook uiteenlopende taaloefeningen, die we daarna samen besproken hebben.
Juf Isabel gaf woensdag een les begrijpend lezen.
Heel wat kinderen gingen lezen bij juf Nicole (voor het AVI-lezen). De leesgrafiek ging ook mee naar huis.

toets bewerkingen en getallenkennis
Zoals gepland werd er donderdag een toets bewerkingen afgenomen. Woensdag stond een toets getallenkennis op het programma.
Vrijdag zijn we gestart met het herhalen van de leerstof van de euro. Hier gaan we ook volgende week nog mee verder en hiervan staat er ook een toets gepland.

Werkwinkel met doe-moetjes en spelletjes
Dinsdag zijn we gestart met een nieuwe werkwinkel. Dit is de laatste van het schooljaar. Daarom kozen we voor allerlei doe-activiteiten en educatieve spelletjes, als moetjes en magjes (zoals een 3D-puzzel, een memory, Clics, ganzenbord, hoofdletters op het krijtbord schrijven buiten, enz.).

Teken-map
Vrijdagnamiddag gaven we vorm aan onze teken-mappen. We mochten met behulp van een spiegeltje onszelf onder water tekenen. We 'duiken' namelijk de vakantie in! Binnenkort komt de tekenmap, met alle werkjes, mee naar huis.

En volgende week is de voorlaatste week van het schooljaar:
Maandag gaan alle kinderen van de lagere school een dagje naar de Mosten!
De weersvoorspellingen voor die dag zijn zeer warm. Zorg er dus voor dat je kind 's morgens reeds ingesmeerd is met zonnecrème en ook zonnecrème meebrengt. Dankjewel!
Denken we ook aan een zonnebril, pet, zwemgerief, voldoende water, ... ?

Donderdag gaan we voor de laatste keer naar de bib (zoals jullie op het briefje konden lezen)!
De toets van WO over het thema 'Onderweg' gaan ook door die dag.

Vrijdag staat de fietsuitstap naar den Dijk in Hoogstraten op het programma (zoals jullie op een ander briefje konden lezen). Iedereen komt die dag dus met de fiets en doet ook zijn fluovestje aan.

FOTO VAN DE WEEK
Ramazan was onze fotograaf. Hij deed dat prima!
Hij koos voor deze foto:
LIED VAN DE WEEK
Dit is het favoriete liedje van Ramazan:


vrijdag 9 juni 2017

Spelling
Zoals jullie op het briefje konden lezen, kregen we tijdens de taalles de afgelopen dagen allerlei 'taakjes voor mij alleen' van spelling. We werkten er drie lessen aan.
We maakten de verbetering bij het einddictee. Dit ging ook mee naar huis.

Groenteverhaal
Dinsdag luisterden we naar een nieuw toneeltje met de groenten. Dat ging deze keer over Aardappel en Ajuin, die uiteindelijk vrienden werden.

laatste maaltafeltoets
Voor de laatste keer stond er een maaltafeltoets op het programma. Het handtekenblad in de persoonlijke map is hiermee ook helemaal ingevuld. Toch willen we vragen om de maaltafels af en toe nog te blijven oefenen zodat deze nog gekend zijn bij de start van het nieuwe schooljaar.
Maandag houden we een maaltafeltoets zoals in het derde leerjaar: geen kaartjes meer.  Dit kan je thuis ook zo altijd oefenen.

Werkwinkel

We werkten verder aan onze werkwinkel dinsdagvoormiddag. De werkwinkel is nu klaar en ging mee naar huis.

Hoofdletters herhalen
We kunnen nu alle hoofdletters al goed schrijven. We herhalen telkens enkele hoofdletters op donderdagnamiddag.

En wat vind / vond jij?
De kinderen vulden een soort van evaluatieblad in over dit schooljaar. We koppelen daar, tijdens momenten van zelfstandig werk of de muzische les van juf Lut, een persoonlijk gesprekje aan tussen elk kind en zijn of haar klasleerkracht. Dit zal één van de komende dagen / weken gebeuren.
Uiteraard zijn we ook benieuwd naar de mening van jullie, ouders. Daarom zit er een vragenlijst voor jullie (deel 1: graag samen met je kind invullen, deel 2 is enkel voor de ouders) in de huiswerkmap.

En volgende week:
Maandag is er een toets van de maaltafels zoals in het derde leerjaar. Verder staan er nog enkele toetsen op de planning. De eindtoets van bewerkingen tot 100 (door elkaar) staat donderdag op het programma.

Noteer alvast:
Maandag 19 juni = uitstap naar De MostenFOTO VAN DE WEEK
Mathise was onze fotograaf en hij deed dat uitstekend!
Hij koos voor deze foto:
LIED VAN DE WEEK
Het lievelingsliedje van Mathise kan je hieronder beluisteren:


vrijdag 2 juni 2017

Toetsen!
Afgelopen week deden we heel wat toetsen tijdens de taallessen.
Maandag en vrijdag kwam meester Chris langs voor de LVS-toets van spelling. Juf Sara stond dan even in het eerste leerjaar.
Dinsdag kwam Ellen van CLB een soortgelijke toets afnemen, voor de laatste keer, voor een nieuwe normering.
Woensdag deden we de AVI-leestest bij juf Isabel en donderdag stond het einddictee op het programma.

... en nog eens toetsen!
Ook voor rekenen stonden er heel wat toetsen op het programma. Zo kwam juf Ilse langs voor de LVS-toets van rekenen op maandag en dinsdag. De resultaten hiervan worden niet meegegeven. Verder werd een toets afgenomen van de thermometer en natuurlijk was het vrijdag maaltafeltoets.

Godsdienst
We leerden over de betekenis van Pinksteren deze week. Hiervoor knutselden we een windmannetje volgens een stappenplan.

Nieuwe werkwinkel
We zijn dinsdag gestart met een nieuwe werkwinkel. Er zijn weer 6 moetjes die gemaakt moeten worden.

Welkom Bent in 2a!
Bent kwam al elke dag naar het tweede leerjaar voor rekenen en taal, maar vanaf deze week komt hij ook voor alle andere vakken. Welkom Bent! Hopelijk heb je het snel naar je zin in het tweede leerjaar.

Bib
Donderdagnamiddag stapten we naar de bib voor nieuwe leesboekjes. Op donderdag 22 juni is het de laatste keer dat we naar de bib gaan. Hierover is een briefje meegegeven.

Zuchtje lucht
We deden dinsdag toets van WO en daarmee werd dit thema afgerond. Het nieuwe W.O.-thema 'Onderweg' zijn we gestart met het turven van de vervoersmiddelen die passeerden langs de grote baan.

Een vliegdier
Tijdens de knutselles bekeken we eerst heel wat insecten, die hebben altijd 6 poten: vlinders, wespen, vliegen, muggen, ... . Van ons w.c.-rolletje maakten we allemaal een eigen vliegdier. Hiervoor konden we heel wat materialen gebruiken. Wat heb jij gemaakt?

En volgende week
We starten met een vrije dag op maandag, omwille van Pinkstermaandag.
Vrijdag staat de laatste maaltafeltoets op het programma.


FOTO VAN DE WEEK
Kiyan was de fotograaf en hij heeft dat prima gedaan!
Hij koos voor deze foto:

LIED VAN DE WEEK
Dit is het lievelingsliedje van Kiyan:

woensdag 24 mei 2017

Bijna einddictee
Maandag deden we dictee van het laatste woordpakket. We bereidden ons ook al wat voor op het einddictee van volgende week.
Op dinsdag oefenden we in de les begrijpend lezen. De tekst ging over een schatkaart.

toets van de klok
Tijdens de rekenles werd een toets afgenomen van de klok: kwart voor en kwart over.
Vooral een kwartier verder zetten, was moeilijk voor sommige. Ook de volgende weken staan nog enkele toetsen op het programma.

Hemelvaart
Tijdens de les godsdienst stonden we stil bij afscheid nemen, naar aanleiding van 'Onze Lieve Heer Hemelvaart' deze week.

geen toneel, maar wel een fietsuitstap!!
Omwille van de beperkte tijd hebben we beslist om dit jaar geen toneelvoorstelling te geven. Wel starten we volgende week met het volgende W.O.-thema 'Onderweg'. Bij dit thema hoort een leuke fietsactiviteit. Wanneer en hoe deze activiteit plaats zal vinden, laten we jullie nog weten.

En volgende week:
Maandag en dinsdag wordt de toets van het leerlingvolgsysteem afgenomen (LVS) voor wiskunde. Dit wordt afgenomen door juf Ilse en juf Carmen. Nog op dinsdag doen we toets van WO, over 'Zuchtje lucht'.
Donderdag gaat het einddictee door en brengen we ook een bezoek aan de bib. Vrijdag is er de maaltafeltoets en knutselen we eindelijk iets met ons w.c.-rolletje.
... maar eerst genieten van het lange, zonnige weekend!LIED VAN DE WEEK
Thimo H. was onze fotograaf deze week. Hij deed dat prima!
Hieronder kan je zijn favoriete liedje beluisteren:FOTO VAN DE WEEK
Thimo koos uiteindelijk voor deze foto: